Visszatérés a nyitóoldalra Néhány szót magamról Mit nyújthatok Önnek? Milyen módszerekkel dolgozom? Tanulási problémái vannak? Hogyan léphet velem kapcsolatba?

 

KATATIM IMAGINATÍV PSZICHOTHERAPIA (KIP)

 

A KIP módszert Leuner dolgozta ki és vezette be a tudományosan megalapozott pszichotherapiás eljárások sorába.

A therapiás folyamatban olyan szimbólumokkal dolgozunk, amelyeket a páciens hoz a tudattalan világából. A képek előhozása relaxált állapotban történik, mely az elalvás előtti "félálom" szakaszra hasonlít. A szimbólumok megjelenítik a korábbi életszakaszokban elfojtott, ezáltal a tudattalanba száműzött konfliktusokat, kapcsolati mintákat.

A therapia folyamatában a páciens megváltoztatja ezeket a tartalmakat, pótolja az esetleges érzelmi hiányokat, ami együtt jár a tudattalan konfliktus feloldásával, a személyiség érésével, az én erősödésével - következményesen a betegség okainak és tüneteinek megszűnésével.

A therapeuta által alkalmazott módszerek:

 • a relaxált állapot kialakítása módszerspecifikus technikákkal
 • beszélgetés
 • a páciens kísérése a therapiás folyamatban
 • a páciens én - működésének támogatása
 • segítés az új konfliktuskezelési technikák kimunkálásában

Therapiás alapelvek:

 • feltétel nélküli elfogadás
 • kísérő, támogató magatartás
 • empátia
 • tolerancia

A képi tartalmak átdolgozása mélylélektani orientációjú beszélgetésekkel zajlik, így a KIP összeköti a tudattalanközeli közvetlen feldolgozást a tudatos szférával, támogatva ezzel az én - működés erősödését.

A KIP therapia az alábbi állapotokban alkalmazható:

 • krízis (pl: veszteségélmények, kóros gyászreakciók feldolgozása)
 • neurózis
 • szorongásos állapotok
 • reaktív depresszió
 • pszichoszomatikus betegségek
 • szenvedélybetegségek

 

N L P (neuro-lingvisztikai programozás)

Az NLP olyan pszichotherapiás eljárás, mely során összegezzük és pontos műveleti rendszerbe foglaljuk a kommunikatív folyamatok működését - ily módon kialakítva a hatékony kommunikációt, amit a páciens a betegségével való megküzdésben eredményesen használhat.

Minden direkt közlést kísérnek indirekt jelek, melyek tartalmi üzenete minősíti: megerősíti vagy érvényességét kétségbe vonja a verbalis közlésnek. Ez a kommunikáció a metakommunikáció révén valósul meg, melyet a tudattalan irányít. A test, a gondolatok, érzések, érzékletek, kapcsolatok, környezetünk és lelki történéseink erős kölcsönhatásban működnek. Az egyik hibás működése megváltoztatja az egész rendszer működését, létrehozva a betegség tüneteit - így tartva fenn a hibásan működő rendszer egyensúlyát.

Az NLP therapia a "hiba" megszüntetését, kijavítását célozza, az eredeti egészséges állapot elérésére törekszik módszerspecifikus technikák alkalmazásával.

A therapia során:

 • érzelmi állapotokat tudunk megmunkálni
 • konfliktusokat tudunk megszüntetni
 • feldolgozhatjuk a múlt nyomasztó érzelmi hatásait
 • problémák, tünetek, nem kívánt szokások, beidegződések szüntethetők meg
 • tudattalan konfliktusok okozta feszültségek oldhatók fel

Az NLP alkalmas ezáltal:

 • a veszteségélmények feldolgozására
 • szorongások oldására
 • pszichés eredetű allergiás betegségek kezelésére
 • új viselkedésminták kialakítására
 • az identitászavarok kezelésére

Az NLP - vel tünetváltozást, helyettesítést hozhatunk létre: egyik tünetet átfordítjuk a másikba, amely már nem okoz problémát a páciensnek.

A therapia során az egész rendszer fejlődik, azaz:

 • fejlődik a személyiség
 • erősödik az autonóm én - működés
 • javul az adaptációs készség
 • nő az önelfogadás mértéke

 

KOGNITÍV VISELKEDÉSTHERAPIA

A kogníciók (gondolatok, képzetek) a belső és külső környezetünkből érkező ingerek feldolgozása révén, egyedi tapasztalataink hatására alakulnak ki, s hoznak létre újabb, személyre jellemző tapasztalatokat.

Minden ember egyedi jelentést ad minden vele történt eseménynek, s az élmények feldolgozása során egyedi mintákat és válaszreakciókat hoz létre - ún. modalitások alakulnak ki, melyek a személyiség jellegzetes alszerveződései, sajátos gondolati, érzelmi, motivációs és viselkedéses egység, mely az eredetihez hasonló helyzetekben aktivizálódik - létrehozva ezzel a tünetekkel tarkított hibás reakciókat. A viselkedésben mutatkozó tüneteket enyhíthetik, megszüntethetik a hátérben húzódó hiedelmek mérséklésére, módosítására szolgáló eljárások.

A kognitív viselkedéstherapia arra a hatásra épül, miszerint a modalitás egyes elemeinek módosítása az egész rendszer változását hozza létre, így alakíthatók ki új viselkedésminták. Az egyén megtanulja "kezelni" a szorongást okozó helyzeteket, megelőzve ezzel a szorongás, a pánikrohamok megjelenését.

A folyamat során átstrukturálódik a személyiség:

 • erősödik az én - működés
 • csökken az automatikus gondolatok száma
 • javul az alkalmazkodás
 • mindezek révén javul a teljesítmény, az együttműködési készség
 • nő a biztonságérzet, az önértékelés
 • csökken a hatékonyságot rontó tünetek száma.

A jelentés átdolgozásával az egyén megszabadul alaptalan félelmeitől, képessé válik ésszerű célok kitűzésére és elérésére, a problémák odaillő megoldására. A kognitív viselkedéstherapia megtanít "gondolkodni a gondolkodásról", azaz az elképzelt veszélyekkel való tudatos megküzdés segíti a hibás érzelmi és viselkedésminták törlődését.

Az ismertetett módszerek az integratív hipnotherapiában ötvöződve együttesen alkalmasak a személyiség átstrukturálására, mentális és pszichoszomatikus betegségek kezelésére azáltal, hogy képesek a beszéd előtti életszakasz képi élményeit és ún. vitális affektusait (az adott helyzet élményszerű megélése) is megmunkálni a speciális módszerek segítségével. Sok betegség gyökerei nyúlnak abba az életszakaszba, amikor még nem tudtunk beszélni, nem voltak szavaink, ezért a "szavakkal gyógyítás" nem lehetséges.

A képi megmunkálás során új érzelmi töltéssel, a hiányok pótlásával új alapsémákat alakíthatunk ki. A történések átbeszélésével segítjük a feldolgozást, az újraértelmezést, együttesen az új jelentés kialakítását, következésképpen a betegség, a kellemetlen tünetek megszűnését.

 

KONZULTÁCIÓ, TANÁCSADÁS

A konzultáció közös problémamegoldási folyamat, ami a pszichológus és a tanácskérő (k) együttműködésével zajlik. Célja, hogy közösen segítséget nyújtsanak egy harmadik személynek (pl: a pszichológus és a szülő a gyermeknek). A hangsúly itt a páciens környezetében fellelhető erők fontosságára helyeződik.

A konzultáció révén a szülők részt vehetnek a gyermek mentális problémáinak megoldásában, hisz a pszichológussal folytatott konzultációk során új és hasznos készségekre tesznek szert, melyek segítségével közvetlenül és szakszerűen beavatkozhatnak a therapiás folyamatba - így a gyermek mentális gondozása a legnagyobb kompetenciával bíró szülő kezében marad.

A konzultációban részt vevő felek státusza egyenrangú, tevékenységük mellérendelt viszonyban folyik, felelősségük közös. A tanácsadás folyamatában közös cél a gyermekkel kapcsolatos problémák megoldása. A problémamegoldás folyamatát a tanácskérő és a tanácsadó közösen tervezi meg, együtt hajtja végre, együtt értékeli, s szükség esetén közösen tervezik meg a változtatásokat.

A tanácsadó javaslatot tehet az esetlegesen szóba jöhető pszichotherapiás eljárásokra. A konzultációk során megosztott információk kezelésére a titoktartás szabályai vonatkoznak.

A konzultáció a neveléssel összefüggő kérdésekre összpontosít, melynek célja:

 • a felmerülő problémák megoldása
 • a tanácskérő készségeinek fejlesztése
 • beavatkozási terv készítése
 • feladatok meghatározása
 • a folyamat végrehajtása
 • az eredmény értékelése a tanácskérő visszajelzései alapján.

A tanácsadásban fontos terület lehet adott esetben a pályaválasztással kapcsolatos kérdések köre. Az önálló pályaválasztási döntés meghozatalában standard kérdőívek, bevált mérőeszközök alkalmazásával segíthetjük a gyermeket.

A lap tetejére

 

Copyright 2009 Minden jog fenntartva Jogok és adatszolgáltatás