Visszatérés a nyitóoldalra Néhány szót magamról Mit nyújthatok Önnek? Milyen módszerekkel dolgozom? Tanulási problémái vannak? Hogyan léphet velem kapcsolatba?

 

TNULÁSMÓDSZERTAN

Speciális területem a tanulásmódszertan, a tanulási stratégiák fejlesztése. Tantárgytól függetlenül módszertani segítséget nyújtok a tanulási nehézségek leküzdésében, új tanulási stratégiák és technikák kialakításában, a teljesítményhez és a tanulási szituációkhoz kapcsolódó szorongások oldásában. A tanulási folyamat során sok akadályba ütközhet a gyermek, ám ezeknek csak kis része ered a képességekből.

A problémák forrása gyakran a hibásan rögzült módszerek, valamint az egyéni élettörténet során kialakult tulajdonságok rendszere. Az előző oldalakon utaltam arra, hogy az egyedi fejlődésmenet során hibásan kialakuló modulok kihatnak az egész személyiség működésére. A tanulási stílust a korai életszakaszból "hozzuk", erre építjük fel a tanulási stratégiák rendszerét.

A tanulási folyamatban nem megfelelően működő viselkedésminták átdolgozása hozza meg a kívánt eredményt, ami a tanulás hatékonyságának növekedésében mutatkozik meg. Kitartó munkával átstrukturálódik a tanulási stratégiák rendszere, átalakul a tanuláshoz fűződő viszony. Az összetett hatások révén a jobb teljesítmény a motiváció növekedésében is tetten érhető.

A viselkedés megváltozásának alapja a tanulói aktivitás, együttműködésre törekvés, a változtatás szándékával áthatott hozzáállás. A leírtak alapján látható, hogy a tanulás eredményesebbé tétele csak a gyermek - szülő - pszichológus együttműködésével valósítható meg.

A tanulási folyamattal foglalkozó szakirodalmi háttér rávilágít arra, hogy a tanulási folyamat olyan bonyolult rendszer, amely csak komplexitásában vizsgálható - következésképpen csak ennek figyelembe vételével változtatható, formálható a tünetek csökkentése, megszüntetése, valamint a jobb közérzet elérése érdekében.

 

Copyright 2009 Minden jog fenntartva Jogok és adatszolgáltatás